Menselijke zorg

Heeft u snel persoonlijke verzorging of verpleging nodig?

Omdat de reguliere thuiszorg is opgenomen in de zorgverzekering is dat geen uitvoerende taak van Kruiswerk voor U. Wel kunnen we voor onze leden met deze zorgaanbieders een goede samenwerking opbouwen en dat hebben we ook gedaan.

Persoonlijke verzorging en wijkverpleging zullen worden geregeld binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat zorgverzekeraars vanaf 2015 verantwoordelijke zijn voor verzorging en verpleging bij mensen thuis tot en met opname in het ziekenhuis (wanneer nodig). Zorgverzekeraars zullen zelf zorg op prijs en kwaliteit moeten inkopen bij thuiszorginstellingen en andere zelfstandige zorgverleners die thuiszorg verlenen.

Mensen die nu of in de toekomst persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben, kunnen per 2015 dus terecht bij hun eigen zorgverzekeraar. Als cliënt (thuiszorg behoevende) kun je kiezen uit verschillende gecontracteerde zorgverleners dichtbij huis. Vergoeding van de ontvangen zorg, het betalen van de eigen bijdrage en overige administratie zal voortaan verlopen via de zorgverzekeraar.

Kruiswerk voor u, Rucphen werkt samen in de gemeente Rucphen met. Bij dringende zorg- of hulpvraag bel een van onderstaande thuiszorgaanbieders:

Aanvragen thuiszorg via  088-55 740 00
Aanvragen thuiszorg via  088-560 2000
Aanvragen thuiszorg via 0165-39 78 54
Aanvragen thuiszorg via  0168-33 18 26


Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat er precies verandert, leest u ook op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Heeft u vragen over de veranderingen? Bel dan met 0800-0126.

Heeft u huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding nodig?

De gemeente verzorgt per 2015 de huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding. Je kunt hiervoor terecht bij het Wmo loket. Nieuw binnen de Wmo zijn verder:
Ondersteuning bij zelfredzaamheid, Ondersteuning bij participatie, Beschermd wonen en opvang, Ondersteuning mantelzorg, Cliëntenondersteuning. 

Adresgegevens

Kruiswerk voor u
Gemeente Rucphen

Buitenhof 8
4714 BT, Sprundel
06-83337735

E-Mailadres: kruisver@xs4all.nl

Word ook lid!

Voor slechts € 15,00 per jaar bent u lid van Kruiswerk Rucphen.

Het verhaal van mevrouw Rau

Bent u benieuwt naar het verhaal van mevrouw Rau?