Mevrouw Rau

Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis (blijven) wonen alsu dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen.

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging en verpleging;
  • geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg);
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg;
  • vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt
  • Om hiervoor in aanmerking te komen is er een indicatiestelling nodig. Kruiswerk voor U, Rucphen kan u hierbij adviseren.
Mevrouw Rau

Word ook lid!

Voor slechts € 15,00 per jaar bent u lid van Kruiswerk Rucphen.