De verhalen van...

Om voor langdurige- of specifieke zorg in aanmerking te komen, nadat de zorgvraag is gesteld, is een indicatiestelling nodig. Hieronder een voorbeeld van indicatiestelling Wlz (Wet Langdurige Zorg), de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en uitleg over een keukentafelgesprek.